0
Ostukorv

Isikuandmete töötlemine

MGI Beauty e-butiigi isikuandmete vastutav töötleja on MGI Paris OÜ (registrikood 16553304) asukohaga Riia 20a-1, Tartu, tel +372 563 99 999 ja e-kiri info@mgibeauty.ee.

1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

1.1. nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

1.2. kauba kohaletoimetamise aadress;

1.3. pangakonto number;

1.4. kaupade ja teenuste maksumus ning maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

1.5.klienditoe andmed.

2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

2.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

2.2. Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendi eelistuste analüüsimiseks.

2.3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

2.4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr ja kliendi nimi töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ning teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

2.4. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrgu identifikaatoreid töödeldakse e-butiigi kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebi kasutusstatistika tegemiseks.

3. Õiguslik alus

3.1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

3.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

3.3. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: infokirja saatmine.

4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

4.1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

4.2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis esitatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

4.3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis esitatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

4.4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

4.5. MGI Beauty võib edastada andmeid maksete algatamise teenuse osutamiseks makseteenuse pakkujale nimetatud maksete läbiviimiseks.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

5.1. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

5.2. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

5.3. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

5.4. Kaardimaksete volitatud töötleja on Nets Estonia AS, kes käitleb kaardiandmeid tehingu tegemiseks ning makselahenduste pakkujaks on Modena Estonia OÜ.

6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

6.1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutaja profiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutaja kontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

7. Nõusoleku tagasivõtmine

7.1. Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

8. Säilitamine

8.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

8.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

8.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

8.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

9. Kustutamine

9.1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust MGI Beauty`ga  e-posti teel. Kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

10. Ülekandmine

10.1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

11. Otseturustusteated

11.1. E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-posti jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

11.2. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. 

12. Vaidluste lahendamine 

12.1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub e-posti vahendusel info@mgibeauty.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).