0
Ostukorv

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus ja ulatus

1.1. Käesolevad Müügitingimused kehtivad MGI Beauty e-butiigi klientide (edaspidi Ostja) ja MGI Paris OÜ (edaspidi MGI Beauty) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad MGI Beauty e-butiigist Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. MGI Beauty jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse MGI Beauty e-butiigis www.mgibeauty.ee.

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad MGI Beauty e-butiigis sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.

3. Tellimuste vormistamine

3.1. MGI Beauty e-butiigist on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa korvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.

3.1.1. Professionaalseks kasutamiseks mõeldud tooteid saavad osta vaid MGI Beauty`s registreeritud ja MGI Beauty poolt kinnitatud iluteenindajatest ärikliendid.

3.2. Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.

3.2.1. Toodete mittesaadavus on kuvatud Toote leheküljel teavitusega “Laost otsas”.

3.2.2. Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

3.3. Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades e-butiigi lehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.

3.3.1. Ostukorvis olevate Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu või kasutades nuppe +/-.

3.3.2. Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.

3.4. tellimuse vormistamisEks tuleb valida sobiv tarneviis.

3.4.1. Pakkide kohaletoimetamiseks kasutame Itella smartpost pakiteenust. täpsem informatsioon paki kohaletoimetamisest on leitav siit

3.5. Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “mine maksma”.

3.5.1. Kui olete MGI beauty e-butiigi registreeritud kasutaja, siis logige kontole sisse.

3.5.2. Kui tellite Tooteid esimest korda, sisestage arvelduse andmed .

3.5.3 Tellimuse kinnitamiseks valige kauba kohaletoimetamise viis ja maksemeetod.

3.6. Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “esita tellimus”.

3.6.1. seejärel suunatakse teid valitud panka maksma.

3.6.2. Tellimuse kinnitus saadetakse ostja e-posti aadressile.

3.6.2. tellimuste ajalugu on võimalik vaadata registreeritud kasutajal “Sinu tellimused” alt.

3.7. Tooted postitatakse MGI Beauty poolt peale arve tasumist.

3.7.1. toodetele ise järgi tulles tuleb ette helistada, et kokku leppida päev ja aeg.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “esita tellimus”.

4.2. Müügileping loetakse sõlmituks alates tellimuse kinnituse järgse ettemaksu summa laekumist MGI Beauty arvelduskontole.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib MGI Beauty tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks MGI Beauty logistikapartnerile.

5.2. Tellimuse kohale toimetamine võtab aega kuni 5 tööpäeva.

5.2.1. Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib MGI Beauty klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja. 

5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.

5.4. Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:

5.4.1. keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;

5.4.2. nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;

5.4.3. nõuda MGI Beauty poolt rahaliste kohustusega täitmise viivitamise korral viivist.

5.4.4. transpordi käigus vigastada saanud Tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Ostjale;

5.4.5. juhul, kui Toodet ei saa asendada, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.

5.5. MGI Beauty ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida MGI Beauty ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Taganemisõigus

6.1. MGI Beauty e-butiigist ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-butiigist tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.

6.1.1. Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.

6.2. Taganemisõigus puudub:

6.2.1. kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada ja mis on tarnitud suletud pakendis, kuid mille pakend on kliendi poolt avatud;

6.2.2 kaupadele, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;

6.2.3 kaupadele, mille pakendi mitte avamist või kauba mitte kasutamist ei ole MGI Beauty`l võimalik tuvastada (nt tootel puudub foolium/kile korgi ümber);

6.2.4 tootele, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

6.2.5 tootele, mis on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

6.2.6 tootele, mida on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

6.3. Kauba tagastamisel tagastab MGI Beauty Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil MGI Beauty saab teada Ostja otsusest Toode tagastada. Toote tagastamiseks tuleb Ostjal täita Toote tagastamise avaldus.

6.3.1. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolul, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

6.4. Ostja peab Toote MGI Beauty`le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas MGI Beauty`t Toote tagastamise soovist. Toote saab tagastada:

6.4.1. MGI Beauty butiiki, Riia 20a-1, Tartu;

6.4.2. MGI studio ilustuudiosse, Riia 20a-1, Tartu;

6.4.3. Pakiautomaati, mille asukoht on eelnevalt kokku lepitud Ostja ja MGI Beauty poolt;

6.5. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.

6.6. MGI Beauty`l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni MGI Beauty on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud MGI Beauty`le tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7. Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning MGI Beauty poolt lisatud kingitusi). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.

6.7.1. Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

6.8. Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on MGI Beauty`l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.

6.9. Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning MGI Beauty`l on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus MGI Beauty poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole väljaselgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja MGI Beauty vahel pooleks.

6.10. Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

7. Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (ka juriidiline isik)

7.1. Juhul, kui ostetud Toodet on kasutatud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse.

8. Vastutus ja pretensioonide esitamise kord

8.1. MGI beauty ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. MGI Beauty vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel, alates Toote üleandmisest Ostjale.  

8.3. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada MGI Beauty`le  pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.

8.4. Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.

8.5. MGI Beauty ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase säilitamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

8.6. Kui Tootele on MGI Beauty või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

8.7. Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud MGI Beauty butiigist või e-butiigist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib MGI Beauty probleemi lahendamata jätta.

8.8. MGi Beauty butiigist või e-butiigist ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul MGI Beauty esindustesse:

8.8.1. MGI Beauty butiik, Riia 20a-1, Tartu;

8.8.2. MGI studio ilustuudio, Riia 20a-1, Tartu.;

8.8.3. või e-butiigi poole, saates e-kirja aadressile info@mgibeauty.ee või helistada telefonil +372 563 99 999.

8.9. Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. 

8.10. Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:

8.10.1. Ostja nimi ja kontaktandmed;

8.10.2. Kaebuse esitamise kuupäev;

8.10.3. Toote puudus;

8.10.4. MGI Beauty`le esitatav nõue;

8.10.5. Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

8.11. MGI beauty vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui MGI beauty`l ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teavitatakse sellest kirjalikult koos põhjenduste ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

8.12. Kui Ostja ja MGI Beauty ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlus tingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja e-butiigi vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.13. Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbija vaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

8.15. Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9. Vääramatu jõud

9.1. MGI Beauty ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida MGI Beauty ei saanud mõjutada või ette näha.

10. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

10.1. Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

11. Andmete töötlemine ja turvalisus

11.1. Kõik MGI Beauty e-butiigi külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka MGI beauty e-butiigil neile juurdepääs.

12. Muud tingimused

12.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

12.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab MGI Beauty endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

12.3. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud.

Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.12.2022