0
Ostukorv

Kauba tagastamine

1. MGI Beauty e-butiigist ostetud toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul, kui e-butiigist tellitud toode ei sobi, võib selle põhjendusi esitamata tagastada.

2. Kauba tagastamise soovist tuleb MGI Beauty`t teavitada hiljemalt 14 päeva jooksul ning saata tagastamise avaldus, kus on välja  toodud järgnev informatsiooni: 

2.1. toode, mis on lepingust taganemise esemeseks (nimetus, arve nr, tellimuse kinnitus);

2.2. tarbija nimi;

2.3. tarbija kontaktandmed (aadress, e-post, telefon);

2.4. lepingust taganemise põhjus; 

2.5. tarbija allkiri;

2.6. kuupäev.

3. Kõik kauba tagastamisega seotud kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

4. Tagastamisele ei kuulu:

4.1. kaubad, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada ja mis on tarnitud suletud pakendis, kuid mille pakend on avatud;

4.2. kaubad, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;

4.3. kaubad, mille pakendi mitteavamist või kauba mitte kasutamist ei ole MGI Beauty`l võimalik tuvastada (nt tootel puudub foolium/kile korgi ümber);

4.4. tooted, mis on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

4.5. tooted, mida on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

5. Toote saab tagastada:

5.1. MGI Beauty butiiki, Riia 20a-1, Tartu;

5.2. MGI studio ilustuudiosse, Riia 20a-1.

6. Kauba saabumisel MGI Beauty butiiki teostab MGI Beauty tagasimakse hiljemalt 14 päeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

7. Detailsemad tingimused on välja toodud Müügitingimustes.